کلاه گیس موی کوتاه

  • Short curly hair wig

    کلاه گیس موی کوتاه

    کلاه گیس پس از شستشو ، نیاز به جلوگیری از نور مستقیم خورشید ، در هوا تهویه به 7 به خشک ، کلاه گیس اسپری مایع مخصوص پرستاری ، استفاده مجدد از شانه فولادی به آرامی شانه.