خنک کننده فیزیکی و کمپرس سرد

  • Cold compress

    کمپرس سرد

    کمپرس سرماخوردگی می تواند باعث ایجاد انقباض مویرگی موضعی ، رفع گرفتگی موضعی ، کاهش حساسیت نوک عصب و تسکین درد ، خنک شدن و کاهش تب ، کاهش جریان خون محلی ، جلوگیری از التهاب و انتشار چرکی شود.