مجموعه ابزار ناخن هنری

  • Nail art tool set

    مجموعه ابزار ناخن هنری

    ناخن ها و پنس های اپیدرمی ، با ضخامت تیغه خمیده ، می توانند اپیدرم و پوست مرده دست را مرتب کرده و به راحتی قسمت هایی را که اصلاح آنها آسان نیست مانند شیارهای ناخن ، اصلاح و تمیز کنید.