ماسک لب

  • Lip mask

    ماسک لب

    ماسک لب "ماسک" است ، بیشتر ماسک لب برای کامپوزیت مواد ساده و لایه مرطوب از مواد کاربردی ، نرم کننده مرطوب کننده هدف استفاده از ماسک لب ، از بین بردن کاتین پیر ، ارائه تغذیه برای لب ها و درخشش ، رنگدانه های لب محو است.