ماسک صورت

  • Facial mask

    ماسک صورت

    مشکلات پوستی ناشی از کم آبی به اندازه خشکی ساده نیست. تقریباً هر مشکل پوستی مربوط به آبرسانی و احتباس است.
  • Cold compress

    کمپرس سرد

    کمپرس سرماخوردگی می تواند باعث ایجاد انقباض مویرگی موضعی ، رفع گرفتگی موضعی ، کاهش حساسیت نوک عصب و تسکین درد ، خنک شدن و کاهش تب ، کاهش جریان خون محلی ، جلوگیری از التهاب و انتشار چرکی شود.