سایه چشم

  • Eye shadow

    سایه چشم

    سایه چشم یک مرحله اساسی در آرایش معمول ماست. سایه چشم رنگ های زیادی دارد و روش نقاشی سایه چشم نیز بسیار متنوع است. شروع سایه چشم برای مبتدیان دشوار است.